AC service


AC Service

Undvik dyra reparationer genom att serva AC systemet regelbundet.
Även om du inte märker någon tydlig försämring av din AC så kan du tjäna mycket på att göra AC-service på din bil regelbundet. Förutom förbättrad funktion så ger du ditt AC-system längre livslängd genom underhåll.
Vi rekommenderar att du gör en AC-service varje år.
Dagens AC system ska kontinuerligt servas där köldmediet töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. AC system tappar cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri.
Ett AC system arbetar med temperaturer ner till under 0 och upp till 80 grader och varma och heta sommardagar kan trycket i systemet nå ända upp till 20 bar. Systemet har även utsatta delar som kondensorn som är placerad framför kylaren och utsätts för insekter, stenskott och på vintern salt.
Att regelbundet kontrollera och göra en ac-service när du lämnar din bil på service gör att undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Vi gör servicen medan du väntar. Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med det med.
Vi säljer även reservdelar till AC system.

 

AC certifiering

Detta innebär att verkstaden är utbildad och certifierad att hantera alla typer av reparationer med AC system. Detta gäller även fyllning och tömning av AC system. Verkstaden har utrustning för att hantera detta på ett effektivt och miljösäkert sätt.

car-air-conditioner-001_N6J_PakWheels(com)

Vanliga frågor

Hur använder jag AC effektivt på sommaren

På sommaren

  • Parkera i skuggan.
  • Före start låt – dörrarna stå öppna en kort stund.
  • När du börjar köra – ställ in luftkonditioneringen och ventilationen på maxläge.
  • Ha fönstren/solluckan öppna under de första minuterna.
  • Kupétemperaturen bör inte underskrida 22 °C.

Soliga dagar bör bilen om möjligt parkeras i skuggan. Kupétemperaturen kan annars stiga till 60°C. För att värmen ska försvinna ur bilen när den har stått stilla, bör dörrarna få stå öppna en kort stund innan körningen påbörjas.

För att uppnå snabbast möjliga avkylning är det lämpligt att köra luftkonditioneringen på högsta kyleffekt och ha kupéventilationen på maxläge. Därvid behöver luftströmmen inte nödvändigtvis riktas mot passagerarna.

Om man har cirkulationsluften på en kort stund påskyndas kylningen. Om man har fönstren eller solluckan öppna under de första minuternas färd byts luften snabbare och på så sätt erhålls en snabbare avkylning av kupén. “Korsdrag” bör då undvikas.
Av hälsoskäl bör kupétemperaturen inte understiga 22 °C.

Hur kan ett AC system läcka?

  • Genom slangar och kopplingar mellan systemets komponenter.

Genom de slangar som ingår i ACsystemet och de tätningsförsedda enskilda systemkomponenterna kan en mindre del av köldmedlet läcka ut på grund av ”naturlig avdunstning”. Detta kan varje år uppgå till såmycket som 10 % av den totala mängden.

De förutsättningar som råder i motorfordon (böjliga ledningar, materialens beskaffenhet) gör att det är omöjligt att uppnå en 100-procentig täthet.

Hur använder jag AC effektivt på vintern

  • Sätt på luftkonditioneringen.
  • Rikta luftströmmen enbart mot vindrutan.
  • Tryck in knappen för cirkulationsluft (hos vissa bilar kan denna funktion inte kombineras med punkt 2 – gå då vidare till punkt 4).
  • Ställ in ventilation och värme på högsta nivån.

För att erhålla varm, avfuktad luft och så snart som möjligt avlägsna imman bör man sätta igång luftkonditioneringen innan färden påbörjas och rikta luftströmmen mot vindrutan. För att kupéluften inte ska tillföras ytterligare fukt, bör under en tid cirkulationsluften vara på. Det är lämpligt att ställa ventilationen och värmen på maximum. Cirkulationsluften måste slås av efter en kort tid.

I de flesta fall räcker det att ställa in kupéfläkten på mellanläge så snart
imman har försvunnit från fönstren. Luftkonditioneringen kan då stängas av. Obs! Hos vissa tillverkares modeller stänger AC-automatiken automatiskt av systemet när utetemperaturen sjunker under ca + 4 °C. Det är inte säkert att cirkulationsluften kan användas om luftkonditioneringen är i gång och luftströmmen är riktad mot vindrutan.

Hur kan fukt komma in i AC-systemet?

Trots att luftkonditioneringens slangar består av flera skikt, är de inte 100-procentigt gastäta. Lika väl som köldmedel tränger ut ur slangarna, tränger vattenånga (luftfuktighet) in genom dem. Den olja som cirkulerar i systemet tillsammans med köldmedlet är hygroskopisk och bär med sig fukten.